Asurne thuis bewaren

Nabestaanden kunnen voortaan ook op een later tijdstip na de crematie beslissen om de asurne van een overledene thuis te bewaren. Als alle nabestaanden van de eerste graad (de kinderen) hiermee akkoord zijn, kan u een aanvraag indienen bij de burgemeester. Je kan de urne thuis bewaren. Een asurn mag ook thuis bewaard worden.

Na de uitvaart krijgt u de asurn mee naar huis. Zo kan u de asurn een mooie persoonlijke plek geven.

Dit op gezamelijk schriftelijk verzoek van de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- of . Lees hier alles over sierurnen, altaars en andere mogelijkheden. Er zijn diverse crematoria in België, elk met hun eigen tijdsschema. Duur van de crematie is ongeveer uur. Bewaren van de asurne in het columbarium op het kerkhof.

Begraven van de asurne op een kerkhof. De wet op de Lijkbezorging maakt het mogelijk om de urn met de as van de overledene thuis te bewaren. In onze toonkamer vindt u stijlvolle sierurnen voor een piëteitvolle thuisbijzetting.

Hier staan meer dan 1sierurnen waaruit een keuze gemaakt kan worden. Wij vinden het belangrijk dat u de urn . Urne thuis bewaren (aanvraag). Gedurende maanden zal er een bericht aangeplakt worden aan het graf, nis of urnenvel alsook aan de ingang van de begraafplaats om aan de bezoeker te laten weten dat de asurne thuis wordt bewaard.

Mag een asurn thuis bewaard worden? Het is mogelijk om de zowel volledige as van de overledene, alsook een klein gedeelte van de as thuis te bewaren. Thuis kan u de asurn gewoon bewaren , begraven of uitstrooiien. U mag enkel de as uitstrooiien of begraven op uw eigendom mits voorlegging van de eigendomsakte of mits schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Hiervoor zorgen wij voor de . De as zit niet los in de urn, maar altijd in een asbus of in een ashoes. Dat is belangrijk, want als. Ben ik verplicht om een begrafenisondernemer te kiezen? Mag de as begraven worden bij een bestaand graf? Mag ik de overledene zelf verzorgen?

Kan ik zelf de bloemist, enz… kiezen ? Kost een uitvaart méér op zaterdag? Hoeveel tijd is er tot de uitvaart? Mijn broer is overleden, had geen wilsbecschikking of dergelijke, onder valse voorwenselen heeft mijn moeder getekend voor het thuisbewaren van de urn, echter bleek later thuisbewaring bij vriendin?

Dat zorgde soms voor pijnlijke situaties. De voorwaarde dat alle nabe- staanden in de eerste graad . Ben je verplicht om een urn te kopen bij het crematorium waar de crematie plaats had? Nee, u mag de urn overal kopen.

Dus bij het crematorium maar ook in . Thuis as bewaren wordt gewoonlijk in een sierurn gedaan. In deze sierurn wordt de asbus of aszak (wanneer de sierurn te klein is voor de asbus) geplaatst die u van het crematorium mee krijgt. De sierurn krijgt een speciale plek in huis op bijvoorbeeld een huisaltaar.

Naast de sierurnen die in de webwinkel te koop zijn. De overledene kan dat bepaald hebben in een testament, of hij of zij kan bij leven daarvoor een verzoek ingediend hebben bij de gemeente. In dat geval is een gezamenlijk schriftelijk verzoek vereist van:. Asverspreiding (op de strooiweide van de begraafplaats al of niet aan het crematorium).

Vervolgens kan men de urne bijzetten in een columbarium of urnenvel de urne begraven of thuis bewaren. Wanneer de asurn op een andere plaats dan het kerkhof wenst te bewaren , kan dit enkel door een schriftelijk verzoek van de persoon waarmee de overledene een gezin vormde of bloedverwanten eerste graa . Bij een teraardebestelling wordt de urne begraven in een graf.