Eetwarenvergunning

Je wil een eetwarenvergunning aanvragen? Dat kan je hier eenvoudig online doen. Wie bij de voedselhandel betrokken is, moet daarvoor bij het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) geregistreerd zijn.

Er zijn verschillende gradaties, gaande van eenvoudige registratie, tot een toelating of erkenning. Al wie voedsel produceert, verkoopt, of in één of ander deel van de . Alle operatoren die in België actief zijn in de voedselketen dienen gekend te zijn bij het Voedselagentschap, en dus geregistreerd. Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten is tevens een toelating of een erkenning vereist. Stel je als uitbater een keuken ter beschikking van fuiforganisatoren?

Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Verenigingen of organisaties die handelen zonder winstoogmerk of in het algemeen . Het gaat bijvoorbeeld om winkels die . BIJKOMENDE VERGUNNINGEN VERKRIJGEN. Als starter hebt u vaak nog andere vergunningen nodig. Voorbeelden hiervan zijn de eetwarenvergunning , registratie als aannemer, transportvergunning,. Bedrag afhankelijk van de activiteit en de bezoldigde personen of netto verk.

Kan via Zenito: kostprijs € 6incl. Alle voorwaarden kan je vinden op de website van Kind en Gezin. Voor gezinsopvang volstaan eenvoudige hygiënepraktijken.

Je past de gangbare hygiëneregels toe. Gewaarmerkt uittreksel uit KBO. Aanvraag eetwarenvergunning. IK START MIJN ONDERNEMING OP.

FAVV ( eetwarenvergunning ) – Inschrijving – Dossierkosten. Een e-shop starten op zich is niet vergunningsplichtig, maar je hebt wel vergunningen nodig om bepaalde producten of diensten te mogen verkopen. Ga je bijvoorbeeld voedingsmiddelen aan de man brengen? Dan heb je een eetwarenvergunning nodig.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van . Recentelijk werd ik geconfronteerd met een mijns inziens nogal absurd verhaal. Aparte vergunning voor sterkedrank. SABAM aanvragen uiterlijk dagen voor activiteit.

Hoeveel SABAM je betaalt is afhankelijk van de activiteit, de oppervlakte en de inkomprijzen.