Ex1 document douane

Voor uitvoer van goederen naar landen buiten de EU ( bijv. Zwitserlan Noorwegen e.a.) dient voor het laden een EXdocument te zijn opgemaakt. U kunt dit zelf (laten) opmaken, maar Raben kan dit ook voor u verzorgen. De kosten voor het opmaken van een EXdocument zijn €4-.

Douanevervoer van goederen. Definitieve Uitvoer ( EX).

Code eerste deelvak van vak 37. Dit T- document wordt alleen bij toepassing van de noodprocedure gebruikt en in het reizigersverkeer. De aangifte wordt elektronisch gedaan, maar . Op dit document staat het Movement.

Reference Number (MRN) afgedrukt. Questions : – Est-ce que le document EXest conseillé ou bien obligatoire ? EX, faites cautionner la TVA le temps d’obtenir ce document vise par la douane pour .

Wanneer heeft u een exportdocument nodig? Een exportdocument heeft u nodig bij het exporteren van goederen naar landen buiten de Europese Unie (EU), zoals export naar Canada, Zwitserlan Noorwegen, China of de USA. Document EX: Exportation véhicule. Wanneer u goederen uitvoert, of het nu om definitieve uitvoer, tijdelijke uitvoer of passieve.

Spring naar Wat is een T2L document ? Dit document is van belang wanneer goederen die overzee verscheept worden van het ene douanegebied naar het andere gebied. U levert bijvoorbeeld Parasols aan een klant op Mallorca. De parasols worden getransporteerd maar moeten overzee.

Als het schip in Mallorca . SILS vertelt u graag meer hierover. Voor goederenvervoer naar landen buiten de Europese Unie moet aan verschillende douaneformaliteiten worden voldaan. Antwerpen – Aanvullen douanedocument met het stamnummer van de expediteur om na verscheping het ex document terug te . Tegenwoordig is dit douanedocument nog steeds de basis voor het invullen van de elektronische douaneaangifte.

Het letterwoord EXwordt gebruikt in geval van: – een definitieve uitvoer buiten het douanegebied van de Gemeenschap, behalve wanneer . De douaneregeling kan betreffen: vrij verkeer, wederinvoer na passieve veredeling, tijdlijke invoer.

Bij de export van voertuigen of goederen naar landen buiten de Europese Unie moet aangifte ten uitvoer bij de douane worden gedaan en dient er een EX-A douanedocument te worden opgemaakt. Dit is noodzakelijk indien het BTW nultarief moet worden aangetoon of wanneer er een EUR. Minigids van exportdocumenten – 03. Oorsprong van de goederen. De oorsprong is een belangrijk element voor uw aangifte bij de douanediensten.

Dit is een essentieel begrip om te bepalen welke . UPS gebruikt uw import- en exportdocumenten voor het doen van een juiste aangifte van uw zending bij de douane -authoriteiten, zowel in het land van export als in het land van import. Opmerking: Voor zendingen . Er is geen informatie beschikbaar voor deze pagina.