Gepensioneerde werknemer in dienst nemen

Werken met 65-plussers wordt door de invoering van de Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd een stuk eenvoudiger. Maar wat zijn de voordelen voor u als werkgever? De vergrijzing neemt in Nederland komende jaren toe. Ook het aantal AOW-gerechtigde werknemers op de werkvloer gaat . Het in dienst nemen van een 65-plusser in uw organisatie heeft verschillende voordelen.

Tegelijkertijd zijn er wel een paar. Buiten deze uitzonderingen hebben pensioengerechtigde werknemers die u in dienst neemt dezelfde rechten als uw andere werknemers waaronder bijvoorbeeld vakantiegeld. In dienst nemen AOW -er aantrekkelijker.

Het wordt aantrekkelijker om werknemers na hun AOW -leeftijd in dienst te nemen of te houden. De voorgestelde maatregelen zijn: Het loon van een zieke medewerker die de AOW -gerechtigde leeftijd heeft bereikt, zal maximaal zes weken moeten worden doorbetaal nu is dat . Wilt u een werknemer in dienst houden of aannemen die de AOW-leeftijd heeft bereikt? Dan moet u rekening houden met de arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden en financiële verplichtingen. Een zieke werknemer krijgt tijdens zijn eerste twee ziektejaren (minimaal) van zijn loon. Hier geldt wel dat deze uitbetaling in het eerste jaar nooit minder mag zijn . Voor de gepensioneerde die zijn activiteit in ondergeschikt verband uitoefent, gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor alle andere loontrekkenden.

U bent bovendien niet meer verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. U ontvangt wel een wettelijk ouderdomspensioen (AOW) en eventueel een ouderdomspensioen van uw werkgever. Ook kunt u recht hebben op . Er zijn wel een aantal voorwaarden voorzien.

Zo moeten uw werknemer en uzelf in principe aangifte doen van de tewerkstelling bij de pensioendienst (via een formulier en 74C). Een andere belangrijke voorwaarde is het feit dat de gepensioneerde niet te veel mag verdienen. Werkgevers kunnen werknemers met de AOW-gerechtigde leeftijd makkelijk ontslaan als er een aantal personeelsleden uit moeten.

Doorwerken was voor gepensioneerden al aantrekkelijk, vanwege de lagere belastingen. De oud- werknemer komt als tijdelijke kracht terug, via uitzend- of payrollbureau of doet klusjes als zelfstandige. Doorwerknemer Dat gepensioneerde werknemers duur zouden zijn, klopt niet. Het bedrijf Chauffeurexpert.

Hoewel het beeld heerst dat vooral jonge. Dit drukt de kosten om een doorwerknemer in dienst te nemen flink. Wanneer een werkgever een gepensioneerde werknemer in dienst heeft via de Wet werken na AOW en hij wil het contract stopzetten, dan heeft hij te maken . Maar ook dienstboden , huispersoneel, leercontracten en jobstudenten komen vaak voor.

Een gepensioneerde kan wel, maar die mag maar tot een bepaalde inkomensgrens bijverdienen, anders wordt het pensioen verminderd met het percentage waarmee het grensbedrag van de toegelaten arbeid wordt overschreden . Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om werknemers na hun AOW-leeftijd in dienst te nemen of te houden. De loondoorbetaling bij ziekte. Of ga ik met een gepensioneerde werknemer werken waardoor er geen werknemerspremies , zoals WGA en WW-premies verschuldigd zijn?

Veel werkgevers zijn zich . Bijzondere aandacht verdient nog het in dienst nemen van werknemers ”met een smetje” waaronder vallen de werknemers met een bepaalde aandoening of ( structurele) . Oudere werknemers zouden erg duur zijn. Gedeeltelijk klopt dat ook. Toch valt die hogere loonkost voor oudere werknemers nog best wel mee. Federale maatregelen voorzien in een voordeel voor de werkgever zodat de loonkost . Zij kunnen ook besluiten een eind te maken aan de vaste baan, maar de werknemer in dienst te nemen op basis van tijdelijke contracten of als oproepkracht.

Zo hoeven werkende gepensioneerden geen AOW- premie te betalen en hoeft de werkgever voor hen geen WW-premie af te dragen. Kijk maar naar de subsidies die men in het verleden gaf om werklozen aan het werk te stellen. Juist lang genoeg om van de subsidie te genieten en dan vloog de werknemer buiten en nam men een andere werkloze in dienst. Bij payrollen nemen wij uw werknemer in dienst. De voordelen van payrollen bij Dubbel U leest u hier.

Die voordelen gelden natuurlijk ook als u gepensioneerde werknemers aan wilt nemen. Wilt u meer weten over 65-plussers op de payroll? Neem contact met ons op en wij vertellen u . In de andere gevallen mogen gepensioneerden ook bijverdienen, maar is hun toegelaten bruto beroepsinkomen onderworpen aan een maximaal grensbedrag.

De leeftijdsvoorwaarde moet overigens niet noodzakelijk vervuld zijn op het ogenblik dat de betrokken werknemer op pensioen gaat.