Hs code douane

ArcticTARIFF is een compleet web-based tariefsysteem voor de douane – administratie overheden in de landen van de Europese Unie (EU). Het systeem is compatibel met de EU-eisen en biedt flexibele en uitgebreide functionaliteit, waardoor ook de nationale regelgeving kan worden toegepast. Belangrijk: In geval dat er . Wanneer product(en) de douane aan de grens van de EU passeren is het nodig een goederencode te vermelden op de factuur.

De Goederencodelijsten zijn door Eurostat benoemd in de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). Deze Gecombineerde Nomenclatuur bevat de goederenindeling die door de .

Omdat de HS code aan ontwikkeling onderhevig is, moet er op toegezien worden dat de gebruikte codes up-to-date blijven. Bij import is naast de HS code een normale omschrijving van het goed nodig, niet de standaard tekst. De douane wil namelijk op basis van deze omschrijving de goederen fysiek kunnen identificeren. Houd daar rekening mee, wanneer u een goederencode van uw buitenlandse leverancier gebruikt. De Nederlandse douane kan een onderzoek instellen naar de juistheid van een goederencode.

Met wereldwijd afgesproken indelingsregels krijgen goederen die bijvoorbeeld in het vrije verkeer worden gebracht, een goederencode toegekend. Op basis van die goederencode , kan de Douane de aangifte controleren op de juiste toepassing van fiscale en . Dit systeem wordt nagenoeg wereldwijd toegepast.

Harmonized Commodity Description and Coding System. De eerste cijfers zijn internationaal hetzelfde. Indien u op zoek bent naar een goederencode voor import- of exportdoeleinden ( niet-EU-lidstaten) dan raden wij u aan om contact op te nemen met de bevoegde diensten van de douane.

De door de NBB toegekende goederencodes voor gebruik in de Intrastataangiften verbinden in generwijze de douane. Elke jaar wordt het Geharmoniseerde Systeem herzien. Hieronder worden een aantal . Wat is een Harmonised Statistic ( HS ) code ? Als goederen in het vrije verkeer worden gebracht moeten rechten bij invoer worden betaald. Rechten bij invoer zijn bijvoorbeeld douanerechten , antidumpingheffingen, maar ook omzetbelasting of accijns.

Om te bepalen welk tarief van toepassing is, moet . Vragen over reizigersbagage of internetaankopen? Spring naar Goederencode – Goederencode. Voor uw douane -aangifte heeft u ook de Goederencode van de goederen nodig. De Douane gebruikt de goederencode ook om te kijken of er handels- of . Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren.

Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Administratie der Douane en Accijnzen of de . Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels.

U kunt de HS – code ook vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten . Hallo, Ik heb net bij de douane de HS code opgevraagd voor digitale fotolijstjes uit China.

Hoe werken de douane invoertarieven?