Home Uncategorized • Keuring

Keuring

 - 

Op de andere werkdagen zijn deze centra open tot 17u00. Particulieren en professionelen kunnen een afspraak maken in het keuringscentrum van hun keuze om zo geen . Een voertuig moet voor de eerste keer gekeurd worden voor de datum waarop het sinds jaar ingeschreven staat in België. Een eerste keuring gebeurt in verschillende stappen. Identificatie van het voertuig.

Mechanische staat en werking van de onderdelen van het voertuig. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Keuring inzichtelijk te maken. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Keuring en verwijzingen daarnaartoe. Bent u hier via een pagina in terechtgekomen? Pas dan de verwijzing naar deze . Selecteer hierboven uw voertuig en het type keuring om meer informatie terug te vinden.

Alle tarieven en brochures kan u hieronder terugvinden. We verzamelden ook enkele links die nuttig kunnen zijn voor u als klant. De keuringen op afspraak krijgen uiteraard voorrang. In regel trachten we de keuring op afspraak binnen het . Bij de tweedehandsverkoop van een voertuig is het verplicht om dat voertuig te laten keuren. Die tweedehandskeuring moet gebeuren vóór het voertuig wordt ingeschreven op naam van de nieuwe eigenaar.

Na de keuring wordt een tweedehandsrapport afgeleverd. Dat rapport geeft de nieuwe eigenaar een beter beeld . Elke elektrische installatie moet door een erkend controleorganisme gekeurd worden volgens de AREI normen bij elke ingebruikstelling wijziging verzwaring of uitbreiding. Bij verkoop van de woning moet u een geldig gelijkvormigheidsverslag kunnen . Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek . U moet met gepast gel de keuring en het keuringsbewijs betalen.

U kunt één keer uw afspraak wijzigen (tenminste één dag van tevoren). Indien u niet op uw afspraak verschijnt, moet u weer betalen bij het maken van een nieuwe afspraak. Uitzondering wordt gemaakt alléén in urgente gevallen, bv. NL: Maar ook, op gezette tijden, kunt u er terecht voor huisartsenzorg en medische keuringen DE: Zu bestimmten Uhrzeiten können Sie an dieser Station auch einen Hausarzt konsultieren und ein ärztliches Attest erhalten.

Bill is zenuwachtig voor het examen. De APK is een momentopname en geeft een beeld van de technische staat van een auto op het moment van de keuring. Een geldige APK is dus geen garantie dat je de rest van het jaar veilig met de auto kunt blijven doorrijden. Voor het aanvragen, vernieuwen of verlengen van een groot rijbewijs moet u altijd medisch gekeurd worden.

U vult hiervoor het formulier eigen verklaring in. De bedrijfsarts of de gecertificeerde arbodienst doet het medisch onderzoek. Formulier eigen verklaring. Ook reddingvesten worden gekeurd! Waar het om veiligheid van mensenlevens gaat, is de regelmatige inspectie van de van toepassing zijnde apparaten onvermijdelijk.

Net zoals bij reddingvesten, waar het natuurlijke verouderingsproces de eigenschappen van het materiaal kan beïnvloeden en ook het functioneren van . Vandaag plannen ▻ Morgen al keuren. Wenst u een keuring riolering of elektriciteit, een waterkeuring of gaskeuring te laten uitvoeren? Vraag dan meteen uw keuring of controle aan bij OCB.

Elk nieuw speeltoestel moet worden gekeur dit geldt voor elk speeltoestel ongeacht door wie het wordt gemaakt. Bij deze keuring wordt nagegaan of het toestel voldoet aan de algemene veiligheidseis die als volgt in het . Een medische keuring naar aanleiding van een sollicitatie wordt ook wel een aanstellingskeuring genoemd. De wettelijke regels voor het afnemen van een medische keuring zijn streng. Je toekomstige werkgever mag je alleen een keuring afnemen als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Keuring translated from Dutch to English including synonyms, definitions, and related words.

Author:Mary