Home Uncategorized • Kostprijs loon voor werkgever

Kostprijs loon voor werkgever

 - 

Gebruik onze rekentools voor ondernemers. Loonkost van je personeel. Als werkgever betaal je de RSZ-bijdragen op het brutoloon van je werknemers. In de privésector bedraagt de werkgeversbijdrage of patronale bijdrage vooralsnog ± van het brutoloon. De persoonlijke RSZ – bijdragen op het loon zijn steeds dezelfde en bedragen 1 van het nettoloon.

Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Tip: wil je naast personeelskosten ook meer te weten komen over andere . Dit is het uitgangspunt voor de berekening van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. De loonkosten zijn voor een werkgever circa hoger dan het brutoloon dat een werknemer ontvangt. U betaalt immers ook een deel van de werknemersverzekeringen. Bij bedienden variëren de socialezekerheidsbijdragen – op basis van 1 van het loon – van 3 tot 3, maar als werkgever betaalt u zelf – naast het enkel vakantiegeld (= zijnde de doorbetaling van een wedde tijdens de vakantiedagen) . Bovendien kunnen er nog . Bereken de loonkosten online.

Daarom biedt Securex u een handige onlinetool om de loonkosten van uw werknemers te berekenen. Als werknemer of werkgever kunt u een SNELLE bruto-netto berekening uitvoeren in onze vernieuwde simulatie-tool met behulp van de volgende Link. Als je personeel wenst te aanvaarden, kan je vrij direct het brutoloon inschatten dat je de bediende wenst te geven. Brutoloon (zelf in te vullen), € 50 Als u loondatabases heeft, haalt u de gegevens best daaruit.

Maaltijdcheques: kost voor de werkgever per jaar, € 300. Deze berekentool geeft je de totale ( loon )kosten die een werknemer kost voor de werkgever (exclusief pensioenpremies). Dat is eigenlijk wat je hierboven vraagt. Als je hier nu zelf nog de kosten voor leaseauto, telefoon en dergelijk bij optelt krijg je wel een aardig idee. Dit zijn het salaris, de vakantietoeslag, provisies en winstuitkeringen.

Let op: je moet je houden aan het wettelijk minimumloon. Uw loonkosten zijn mede afhankelijk van de sector waarin u wordt ingedeeld door de Belastingdienst. Het inhuur tarief per uur is dan twee keer het bruto uurloon. Stel, iemand verdient € 1euro bruto per uur. Dat kost het u op uitzendbasis ongeveer € 2om deze persoon in te huren.

De werkgeverslasten van de uitzendkrachten zijn in dat uitzendtarief verwerkt. Een uitzendkracht is namelijk niet bij u maar bij het . U zou een bijkomende werknemer in dienst willen nemen. Hieronder vindt u een gemakkelijke manier om de totale loonkost van die werknemer te berekenen. De hoogte van het loon hangt, zoals u weet, af van de sector.

Als u iemand in dienst neemt, dan betaalt u deze werknemer salaris. Naast loonkosten , krijgt u ook met andere kosten te maken. Bijvoorbeeld ziektekosten of een mogelijke pensioenregeling.

Ook is er een aantal verplichtingen die u moet . Bruto maandloon x = jaarlijkse loonkost. Dit kan ook hoger zijn afhangende van de soort tewerkstelling (tot x22). Daarnaast bestaan tal van incentives, permanent voor artistieke prestaties, soms voor een eerste werknemer, met korting rsz- werkgever ,. Dit is namelijk bij lange na niet de daadwerkelijke kostprijs van een medewerker. Naast het loon , ben je als werkgever verplicht om vakantiegeld te betalen aan je werknemer. Op het loon van de werknemer wordt loonheffing ingehouden (waarna het nettoloon , dus het daadwerkelijk uitbetaalde salaris, overblijft), maar ook de werkgever moet hier een bijdrage aan leveren.

Hoeveel je als werkgever uiteindelijk. Inclusief vakantiegeld verdient deze werknemer dan € 25. Om het eenvoudig te houden nemen we aan dat er verder geen andere looncomponenten zijn, zoals een pensioenregeling. Wat zijn de totale loonkosten voor de werkgever ? In de tabel hieronder ziet u de berekening op basis .

Author:Mary