Open hoek glaucoom

Er bestaan veel verschillende types van glaucoom. Men kan echter grote categorieën onderscheiden: primair open hoek glaucoom en gesloten hoek glaucoom. Bij secundair open hoek glaucoom ontstaat de oogdrukstijging als gevolg van een andere oogziekte of als gevolg van een trauma en veroorzaakt zo schade . Deze aandoening is meestal te wijten aan een (familiale) slechte afvoer van het vocht binnenin het oog, zelden aan te grote aanmaak.

Dit laat de oogdruk stijgen.

Hoge oogdruk heeft niets te maken met hoge bloeddruk. Dit gebeurt vooral bij mensen. Een primair open hoek glaucoom is een syndroom van nervus opticus schade met een open voorste kamerhoek en een verhoogde of soms normale intra- oculaire druk.

Symptomen kunnen laattijdig ontstaan en bestaan uit gezichtsveldverlies. De diagnose wordt gesteld na fundoscopie, gonioscopie, . De naam open kamerhoekglaucoom wordt zo gegeven omdat de hoek waar langs het vocht het oog verlaat open is, het is het kanalennetwerk dat minder vocht doorlaat. Bij gesloten hoek glaucoom is de hoek sterk vernauwd tot dicht.

Wat is chronisch open hoek glaucoom ? Het is een aandoening, die, meestal boven de leeftijd van jaar, een geleidelijk maar steeds verder evoluerend verlies van zenuwvezels van de oogzenuw veroorzaakt. Door dit verlies treedt er een aanvankelijk meestal onopgemerkt zichtsverlies op in dat gedeelte van ons zicht, . Open – hoek glaucoom is een oogaandoening waarbij langzaam schade optreedt aan de oogzenuw. De oogarts spoort de oogziekte op die het gezichtsvermogen aantast. Bijzondere vormen van glaucoom. Deze vorm van glaucoom is een sluipende moordenaar van het gezichtsvermogen, omdat de progressie van de ziekte vaak . Wanneer een andere oogaandoening deze vorm van glaucoom veroorzaakt dan.

Dit is de groep van glaucoomtypes waarbij. De voorkamerhoek open is. De oogzenuw typische glaucoomschade vertoont. Het gezichtsveld afwijkingen vertoont met een patroon typisch voor glaucoom.

De behandeling bestaat uit het verlagen van de oogdruk, om bijkomende schade te voorkomen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van oogdrukverlagende druppels , laserbehandeling (SLT), en zonodig een glaucoomoperatie. In een gezond oog bestaat er een helder vocht, genaamd het voorkamervocht.

Dit vocht circuleert in het.

De belangrijkste vormen van glaucoom zijn vooral het chronisch open – hoek glaucoom en zeldzaam het acuut gesloten-hoek glaucoom. Het chronisch open – hoek glaucoom vertegenwoordigt de typische vorm met sluipende gezichtsvelduitval. Bij de acuut gesloten-hoek glaucoom zal de oogdruk plots zeer hoog oplopen . Het primair glaucoom wordt weer onderverdeeld in open kamerhoekglaucoom , afgesloten kamerhoek glaucoom en congenitaal (aangeboren) glaucoom.

Van de primaire glaucoom komt het open kamerhoekglaucoom het meeste voor. We kennen hierbij het hoge druk glaucoom en het normale druk glaucoom. Glaucoom is een aandoening aan het oog, waarbij de zenuw achter in het oog ( de optische (oog-) zenuw) is beschadigd.

Hierdoor kan blindheid ontstaan. In de meeste gevallen wordt de beschadiging van de zenuw veroorzaakt door een te hoge druk in het oog. Er zijn diverse soorten glaucooPrimair open hoek. Openkamerhoekglaucoom is een sluipende, pijnloze aandoening, met geleidelijk aan optredende gezichtsvelduitval. De patiënt neemt deze uitval aanvankelijk niet waar.

De afvoer (trabekelsysteem) van het kamerwater bevindt zich tussen het hoornvlies en de iris (kamerhoek). De oorzaken voor een minder goed werkende afvoer (en dus een stijging van de oogdruk) kunnen zeer uiteenlopen. Middelen als pilocarpine in oogdruppels of als gel bevorderen de afvoer van vocht in de voorste oogkamer door de pupil te verkleinen (miotica) waardoor de kamerhoek open wordt getrokken.