Opleiding voedings en dieetkunde

Daarnaast kun je een voedingsdienst efficiënt en hygiënisch runnen. Naast specifieke vakken volg je ondersteunende wetenschappelijke vakken. Zo word je een volleerd diëtist en voedingsdeskundige.

Je volgt een opleiding van drie . Dat is geschikt voor wie werk, gezin en studie wenst te combineren. De inhoud van de opleiding verschilt niet van de dagopleiding en je ontvangt na afloop hetzelfde diploma.

Met een professionele opleiding in de voedings- en dieetkunde ben je een deskundige die instaat voor de voedingszorg van gezonde en van zieke mensen. De opleiding is tweeledig: je wordt voedingsdeskundige (niet erken geen gezondheidszorgberoep) en diëtist (paramedisch beroep). Een dieet is namelijk een . Wil je uitpluizen wat er precies op je bord ligt? En mensen op weg zetten naar een gezonde levensstijl? We bieden je een geïntegreerde opleiding aan.

Dat wil zeggen dat al je vakken rechtstreeks te maken hebben met je toekomstige beroep. Wetenschappen en wiskunde? Die leer je niet voor de theorie.

Maar wél omdat je er meteen mee aan de . Heb je een interesse in voeding? Ga je graag met mensen om? Wil je hen coachen bij het zoeken naar gezonde voeding en levensstijl?

Kun je nauwkeurig werken? Dan is de opleiding tot professionele bachelor in de voedings- en dieetkunde misschien wel iets voor jou. Ook bij de consument stijgt de behoefte aan informatie over ziekte en gezondheid. Aan de Erasmushogeschool Brussel (EhB) kan je studie en werk combineren.

De opleiding bestaat uit een evenwicht van afstandsonderwijs en een aantal praktische en wetenschappelijke vakken die . In de opleiding staat de wetenschap van de voeding en de diëtetiek centraal. Vanuit een basis aan chemie krijg je het nodige inzicht in de samenstelling van voedingsmiddelen en hun onderlinge interactie. Het eerste jaar bevat nog heel wat wetenschappelijke basisvakken: biologie, chemie, fysica, wiskunde. Voedings – en dieetleer (B-KUL- I0A75A). De klemtoon ligt echter op de beroepsgerichte vakken zoals voedingsleer , dieetleer, voedsel- en keukentechnologie, (beheer van) gemeenschapsrestauratie, hygiëne en analyse . Je leert in de eerste plaats over voeding , maar krijgt ook vakken als psychologie, Engels en voorlichting.

Je leert diëten samenstellen, personen en organisaties adviseren over gezonde voeding en mensen begeleiden bij het veranderen van. DE OPLEIDING VOEDINGSEN DIEETKUNDE Deze wetenschappelijke opleiding geeft je een kijk op de samenstelling van ons voedsel en de invloed ervan op ziekte en gezondheid. Je maakt grondige analyses van de voedingsbehoeften.

Je leert ook bevindingen uit wetenschappelijke literatuur vertalen naar praktische. Als voedingskundige of diëtist ga je straks patiënten of cliënten behandelen. Ben je nieuwsgierig, toon je initiatief en heb je lef?

Bovendien geef je voorlichting over voeding en voedingsgedrag. Kwaliteitsregistratie in het Kwaliteitsregister Paramedici is door steeds meer zorgverzekeraars vereist bij contractering. Ben je geïnteresseerd in de veelzijdige wereld van voeding en gezondheid?

Het opleidingsprogramma van 1studiepunten wordt in een modeltraject gespreid over jaar. Deze opleiding combineert studeren op afstand en contactonderwijs. De praktische vakken worden verplicht .