Douanedocumenten belgie

De in- en uitvoer van goederen is internationaal geregeld. De onderstaande informatie heeft alleen betrekking op goederen voor persoonlijk gebruik. Op handelswaar is een specifieke regelgeving van toepassing.

Persoonlijke bezittingen (toiletgerief, camera, juwelen,…) mogen worden meegenomen op reis . De omzendbrief “Invoering van de nieuwe toelichting op het Enig document – D. Bepaalde goederen, zoals wapens, een voertuig of exotische dieren en planten, kunt u niet zomaar invoeren in België of uitvoeren naar het buitenland.

DouaneformaliteitenU moet rekening houden met een aantal regels als u als particulier aankopen wilt meebrengen uit het buitenland. De Administratie Douane en . Dan zullen er vaak bijkomende kosten aangerekend worden. Ontdek hier de belangrijkste regels en de situaties.

Wie in België op een pakje uit een land buiten de Europese Unie wacht, wil weten waar zijn pakket zich bevindt: bij de. Daarom informeren wij u graag over onze respectievelijke verantwoordelijkheden bij de invoer van pakketten. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen ( de Douane ) is . Overzicht douanedocumenten bij internationale zendingen.

Voor alle internationale zendingen moeten volgende douanedocumenten worden toegevoegd aan de zending:.

België is onderverdeeld in verschillende douanedistricten, met elk hun eigen douanediensten die verantwoordelijk zijn voor de correcte verwerking van de douanedocumenten. Het is belangrijk om de oorsprong van de goederen te kennen. Dit begrip bepaalt hoe de douane uw goederen zal behandelen.

De EU heeft met verschillende landen handelsovereenkomsten afgesloten die voorzien in gunstige invoerrechten (preferentiële oorsprong). Certificaat van oorsprong;. Goederen in- of exporteren voor je eigen zaak, daar komen heel wat regels bij kijken. Ontdek de douaneporodudure en welke documenten je nodig hebt.

De Belgische douane heeft belangrijke informatie verspreid over de verplichte aanvraag van een zgn. EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification). Importeert of exporteert u goederen naar of vanuit een land buiten de EU? Dan krijgt u te maken met de Douane.

Goederen die u importeert of exporteert, moet u aangeven bij de Douane. U betaalt dan meestal invoerrechten. Daarvoor moet u aangifte doen bij de Douane. Ook beoordeelt de Douane of er nog andere . U hoeft niets aan te geven bij de Douane.

Indien u twijfelt, kunt u best contact opnemen met de Douanepost op de luchthaven. Alle door onze Bond afgegeven triptieken voor België moeten vóór die datum, ongebruikt of afgestempeld voor uitvoer uit België , bij ons worden ingeleverd. Wij bieden altijd een oplossing op maat.

Voor tijdskritieke zendingen die snel op de plaats van bestem- ming moeten zijn hebben we onze Time Definite-services. Snelle nationale en internationale levering, waar ook ter werel . Vervolgens worden ze verzonden naar de Belgische hoofdzetel, waar de goederen aan die regeling worden onttrokken. Aangezien de goederen onder een regeling. Een goed kan achtereenvolgens onder verschillende opschortende regelingen inzake douane worden geplaatst. Zo kan een goed bij het binnenkomen in . Tevens kan een factuur worden overgeleg die bij een waarde van meer dan € 10.

Voor accijnsgoederen kan ook gebruik worden gemaakt van het elektronisch Administratief Document (e-AD) dat gebruikt moet worden voor het vervoer onder schorsing van accijns. Weet jij hoeveel alcohol, tabak of levensmiddelen je mag invoeren bij de douane in België ? We zetten de douaneregels voor je op een rij. Een douanewetgeving is het geheel van regels betreffende de in- en uitvoer van goederen.

Een douane -unie of tolunie, is een geïntegreerde economische samenwerking tussen staten die wordt gekenmerkt door een vrij verkeer van goederen, een uniforme handelspolitiek ten opzichte van derde landen en deling van de opbrengsten van de geheven rechten bij invoer. Deze afspraak tussen staten brengt een .