Wetgeving reclame

Als u reclame maakt, moet u zich houden aan de regels over misleidende reclame en vergelijkende reclame. Een reclame is misleidend als u daarin beweringen doet die niet juist of onvolledig zijn. U maakt vergelijkende reclame als u de naam of het product of dienst van uw concurrent noemt.

Vergelijkende reclame is wel . De mediawet maakt een onderscheid tussen reclame (aanprijzing) en sponsoring.

Voor de alcoholbranche zijn met name de regels voor uitzendtijden, productplaatsing en sponsoring relevant. Het Commissariaat van de Media houdt toezicht op de naleving van deze wet en kan een boete opleggen. Meer informatie vindt u . In de Nederlandse Reclame Code (NRC) zijn de regels vastgelegd voor reclame. De NRC geldt voor alle reclames die in Nederland worden gemaakt.

De NRC bestaat uit een algemeen gedeelte en bijzondere reclamecodes die gelden voor specifieke producten en diensten. De Reclamecode voor Alcoholhoudende .

De Nederlandse Reclame Code bestaat uit verschillende artikelen waarin wordt vermeld waaraan een reclame moet voldoen. Zo mag een reclame niet in strijd zijn met de wet , het algemeen belang schaden of het publiek misleiden. Verder zijn er artikelen opgenomen om het jongere publiek voor misleiding te behoeden. Artikel 193fCommerciële communicatie, waaronder reclame.

Indien er sprake is van commerciële communicatie, reclame of marketing daaronder begrepen, is de informatie genoemd bij of krachtens de volgende artikelen in ieder geval essentieel als bedoeld in artikel 193d lid 2: a. Reclame is in België door heel wat wetteksten omkaderd. Die wetgeving dient zich echter aan te passen om alle nieuwe vormen van reclame en de laatste ontwikkelingen op gebied van informatie- en communicatietechnologie, te kunnen omvatten. Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze evolutie kan bijgebeend worden, als . Indien de Verspreider gebruik mag maken van derden: de Verspreider erop te wijzen dat ook deze derden de onder . Creativiteit en originaliteit zijn belangrijk bij het bedenken van een reclame -uiting of promotieactiviteiten. Maar al die mooie ideeën moeten wel in lijn zijn met de regels en wetten. Officiële documenten zijn niet bepaald in jip-en-janneke taal geschreven, en dus niet even tussen neus en lippen door te lezen.

Beleidsregels reclame commerciële . Publiciteitsmiddelen herkenbaar vanaf . De Wet , zegt men, bepaalt geenen termijn in art.

Ten bewijze, dat de overige wetsbepalingen omtrent reclame , zoo veel de aard der zaak het toelaat, ook op de reclame van kooppenningen van toepassing zijn, kan onder anderen worden aangevoer dat die reclame van kooppenningen ongetwijfeld evenzeer zal . Wat is vergelijkende reclame ? Mag er zomaar vergeleken worden? Welke regels zijn er precies? Om de consumenten optimaal te beschermen, is reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik niet alleen onderworpen aan de algemene reglementering inzake reclame , maar ook aan een specifieke wetgeving met als doelstelling een rationeel geneesmiddelengebruik, in alle objectiviteit, . Reclame voor dan wel gunstbetoon met betrekking tot een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning is verleen is verboden. Andere gegevens dan die, bedoeld in artikel 7 tweede li onder a tot en met l, worden niet in reclame voor homeopathische geneesmiddelen als bedoeld in artikel 4 derde li . Onder vergelijkende reclame wordt verstaan elke vorm van reclame waarbij een concurrent definitie dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. De organisatie moet mensen daarom van tevoren goed informeren waarvoor zij toestemming geven.

En zij kunnen hun toestemming altijd intrekken. Aan welke wet – en regelgeving moet een organisatie zich houden bij reclame ? Organisaties die reclame versturen, moeten zich aan de volgende wetgeving en regelgeving . Nodigt u prominenten of bloggers uit om uw voorstellingen gratis bij te wonen in ruil voor exposure via social media? Veel organisaties denken dat reclame op social media niet aan regels gebonden is, maar dat is niet .